Zestawienie wybranych skrótów klawiaturowych dla Excela w formie czytelnych plansz z krótkim opisem oraz przykładem.
W miarę przygotowywania kolejnych plansz zestawienie będzie na bieżąco aktualizowane.

Skrót Ctrl + ; wstawia aktualną datę.

skroty-excel-ctrl-srednik

Skrót Ctrl + : wstawia bieżącą godzinę.

skroty-excel-ctrl-dwukropek

Skrót Ctrl + Shift + V wywołuje okienko Wklej Specjalnie.

skroty-excel-ctrl-alt-v

Skrót Ctrl + Shift + 1 formatuje komórki jako liczbowe.

skroty-excel-ctrl-shift-1

Skrót Ctrl + Shift + 4 formatuje komórki jako walutowe.

skroty-excel-ctrl-shift-4

Skrót Alt + = sumuje komórki.

skroty-excel-alt

Skutecznego korzystania!