Pobranie do Excela aktualnych kursów walut ze strony NBP sprowadza się do kilku kliknięć.

Wykorzystamy do tego celu pole Powiedz mi, co chcesz zrobić.

Wpisujemy „kursy walut nbp”. Z rozwijającej się listy wybieramy Inteligentne wyszukiwanie.

Po chwili w panelu po prawej stronie pojawią się wyniki wyszukiwania dla wpisanego tekstu. Wyniki wyszukiwania są zadowalające. Mamy informację o tabeli A kursów średnich walut na stronie NBP.

Po kliknięciu na wynik otwiera się strona, na której znajduje się tabela z interesującymi nas kursami walut. Z paska adresu przeglądarki kopiujemy link.

Na karcie Dane, w grupie Pobieranie i przekształcanie rozwijamy polecenie Nowe zapytanie. Najeżdżamy na pozycję Z innych źródeł, po pokazaniu się dostępnych źródeł klikamy na Z sieci Web.

Pojawi się formularz Z sieci Web, w którym w polu Adres URL wklejamy link skopiowany ze strony internetowej.

Formularz Nawigator pokazuje wykryte tabele na stronie, po zaznaczeniu tabeli po prawej stronie pojawia się podgląd danych.

Rozwijamy listę Opcje wyświetlania i wybieramy pozycję Tylko zaznaczone dokumenty.

Na dole formularza rozwijamy listę pozycji przy przycisku Załaduj, wybieramy pozycję Załaduj do.

Zaznaczamy opcję, że chcemy załadować dane do istniejącego arkusza. Jeśli tego nie zrobimy, Excel domyślnie doda nowy arkusz, do którego pobierze dane.

Po zatwierdzeniu mamy gotową tabelę z aktualnymi kursami walut.

Dalsze kroki to kosmetyka oraz ustawienie automatycznego odświeżania danych przy otwieraniu pliku.

Na kontekstowej karcie Projektowanie z grupy Narzędzia tabel w grupie Właściwości zmieniamy nazwę tabeli na bardziej czytelną, niż Table_0.

Na tej samej karcie w grupie Narzędzia rozwijamy polecenie Odśwież i wybieramy polecenie Właściwości połączenia.

Na formularzu Właściwości połączenia na karcie Użycie, grupie poleceń Sterowanie odświeżaniem zaznaczamy pole wyboru Odśwież dane przy otwieraniu pliku.

W oknie Zapytania dotyczące skoroszytów najeżdżamy na zapytanie Table_0, klikamy prawym i wybieramy polecenie Zmień nazwę.

Po zatwierdzeniu zmiany nazwy najeżdżamy ponownie na zapytanie w tym samym oknie. Pojawi się podgląd danych zapytania, wraz z informacjami o zapytaniu oraz ostatnim czasie odświeżenia danych.

Ostatnia rzecz, opcjonalna, to zmiana domyślnego stylu tabeli.

Gotowe!

Skutecznego korzystania.