Komentarz dodany do komórki w arkuszu Excela możemy podejrzeć, najeżdżając na komórkę, wtedy nam się wyświetli. Co zrobić, jeśli w komentarzach umieszczone są interesujące nas informacje, a komentarzy jest znaczna ilość? Zamiast najeżdżać na każdą komórkę, kopiować treść komentarza i wklejać np. do komórki obok, wystarczy napisać funkcję użytkownika w VBA i zacząć jej używać. Przy użyciu funkcji wskazujemy komórkę, z której komentarz chcemy odczytać, wynikiem funkcji będzie pełna treść komentarza.

Poniżej kod funkcji w języku VBA:

Function KomentarzKomorki(Komorka As Range)
 On Error Resume Next
 If Komorka.Comment Is Nothing Then
 KomentarzKomorki = ""
 Else
 KomentarzKomorki = Komorka.Comment.Text
 End If
End Function