Na stronie my.visualstudio.com jest bezpłatnie dostępny do pobrania SQL Server 2016 Developer Edition.
Znajdziemy tam również inne interesujące oprogramowanie, jak np. Visual Studio 2015 Community Edition, ale o tym innym razem.

visual-studio-dev-essentials

SQL Server możemy bezpłatnie używać z wyłączeniem zastosowań komercyjnych. Visual Studio daje nam możliwość bezpłatnego wykorzystania, również komercyjnie, jeśli działamy w małym zespole, do 5 osób. Do dokładnego zapoznania się z licencjami do tych produktów odsyłam na stronę producenta.

W tym wpisie przedstawiony jest instalacja domyślna, po której mamy zainstalowane środowisko gotowe do nauki.

Po pobraniu obrazu instalacyjnego uruchamiamy instalację SQL Server 2016. W oknie planowania instalacji wybieramy System Configuration Checker, który sprawdzi, czy na maszynie można zainstalować SQL Server.

sql-server-2016-instalacja-01

Po chwili zobaczymy podsumowanie weryfikacji.

sql-server-2016-instalacja-02

Wybieramy kategorię Installation. Obowiązkowe pozycje to New SQL Server stand-alone installation or add features to existing installation oraz Install SQL Server Management Tools. Opcjonalnie możemy wybrać pozycję Install SQL Server Data Tools, jednak nie jest to konieczne.

sql-server-2016-instalacja-03

Instalator dokona sprawdzenia kolejnych warunków poprawnej instalacji. Ostrzeżenie pozwala na dalszą instalację.

sql-server-2016-instalacja-04

Wybieramy edycję SQL Servera, którą chcemy zainstalować. Domyślnie wybrana jest edycja Developer.

sql-server-2016-instalacja-05

… zaakceptowanie warunków licencji. I tak tego nie czytacie ;-)

sql-server-2016-instalacja-06

Wybór składników instalacji. Poniżej mój wybór, który oprócz silnika baz danych, czyli Database Engine Services, zawiera instalację Analysis Services, Integration Services, Reporting Services oraz kilka innych, interesujących mnie składników.

sql-server-2016-instalacja-07

Instalacja odbywa się na przygotowanej do tego celu maszynie, na której nie ma innych instancji, więc wybieram domyślną instancję.

sql-server-2016-instalacja-08

W oknie konfiguracji kont dla usług można nic nie zmieniać.
UWAGA! Domyślne konto NT Service\MSSQLSERVER, które jest przypisane do usługi SQL Server Database Engine, powodowało u mnie, że instalacja silnika baz danych kończyła się niepowodzeniem. Instalator kończył pracę komunikatem:

Microsoft SQL Server 2016 Setup

The following error has occurred: Wait on the Database Engine recovery handle failed. Check the SQL Server error log for potential causes.
For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=20476&ProdName=Microsoft%20SQL%20Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&ProdVer=13.0.1601.5&EvtType=0xD15B4EB2%25400x4BDAF9BA%25401306%254026

sql-server-2016-instalacja-09

Po odinstalowaniu i zmianie konta na ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA LOKALNA instalator nie pozwala na kontynuowanie instalacji.

sql-server-2016-instalacja-10

Dopiero wybranie konta ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM umożliwiło kontynuację instalacji.
W środowisku produkcyjnym nie pozwoliłbym sobie na takie obejście. Ze względu na zbyt wysokie uprawnienia przypisanego konta.

sql-server-2016-instalacja-11

W oknie konfiguracji silnika bazy danych, na karcie Server Configuration klikamy na przycisk Add Curent User, żeby na koncie, na którym wykonujemy instalację, dodać uprawnienia do administrowania serwerem.

sql-server-2016-instalacja-12

Katalogi, gdzie będą przechowywane dane pozostawiamy bez zmian.

sql-server-2016-instalacja-13

Tak samo konfigurację bazy tymczasowej TempDB.

sql-server-2016-instalacja-14

W oknie konfiguracji usług analitycznych również musimy kliknąć na przycisk Add Current User.

sql-server-2016-instalacja-15

Katalogi zostawiamy bez zmian.

sql-server-2016-instalacja-16

W oknie konfiguracji serwera raportowego zostawiamy domyślnie zaznaczoną opcję Install and Configure, żeby serwer raportowy został wstępnie skonfigurowany.

sql-server-2016-instalacja-17

Jeżeli wybraliśmy w składnikach instalacji R Services (in database), to mamy jeszcze jedną akceptację do wykonania.

sql-server-2016-instalacja-18

Koniec wybierania klocków, którymi będziemy się bawić. W końcu możemy nacisnąć Install.

sql-server-2016-instalacja-19

Po kilku chwilach (w zależności od maszyny) instalator zakończy pracę oraz wyświetli podsumowanie.

sql-server-2016-instalacja-20

Wszystkie lampeczki świecą się na zielono? Gotowe!
Prawie. SQL Server 2016 Developer został poprawnie zainstalowany. Potrzebujemy jeszcze doinstalować zestaw narzędzi, jak chociażby SQL Server Management Studio, znany też w wersji skrótowej jako SSMS.

Wracamy do głównego okna instalatora i klikamy Install SQL Server Management Tools. Instalator otworzy przeglądarkę, gdzie na stronie będziemy mogli pobrać najnowszą wersję narzędzi do zarządzania serwerem.

ssms-instalacja-01

Po pobraniu i uruchomieniu instalatora, cała instalacja narzędzi sprowadza się do kliknięcia Install

ssms-instalacja-02

… oraz po kilku chwilach Close. Nic nie konfigurujemy, nie wybieramy. Samo się robi.

ssms-instalacja-03

Teraz już zabawki są gotowe do użycia.
Baw się dobrze ;-)